Ecologische expertise (NL)

Monitoring, evaluatie en ecologisch advies

Ecoauthor is de onderneming van Dr. S. Wijnhoven (Sander). Naast dat Ecoauthor u allerlei diensten kan aanbieden met betrekking tot het omzetten van uw onderzoeksresultaten, monitoring gegevens en andere interessante ecologische bevindingen in een wetenschappelijke publicatie (zie Engelstalige pagina’s), heeft Sander o.a. ook grote kennis over de ecologie van de Nederlandse estuariene en mariene wateren en het monitoren van de biodiversiteit en het ecologisch functioneren in het bijzonder, waarvoor u hem ook kunt consulteren.

Sander’s expertise betreft o.a.:

 • Ontwerp en evaluatie van monitoring programma’s en veld experimenten
 • Organisatie en uitvoer van monitoring projecten en veld inventarisaties
 • Ontwikkeling van milieu- en ecologische kwaliteitsindicatoren
 • Uitvoer van systeem evaluaties en bekken rapportages
 • Impact studies en evaluatie van management en maatregelen
 • Ecologie van exoten
 • Literatuur studies en risico-analyses
 • Historische en lange termijn ontwikkelingen en referentie beelden

met veel ervaring in relatie tot de:

 • Wateren van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta (o.a. Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen, Veerse Meer, Haringvliet – Hollands Diep – Biesbosch)
 • Noordzee en Voordelta
 • Nederlandse Grote rivieren en hun uiterwaarden (Rijn / Waal, Maas)

in het bijzonder met betrekking tot het:

 • macrobenthos

maar daarnaast ook veel gewerkt aan o.a.:

 • andere macrofauna groepen
 • vissen
 • kleine zoogdieren
 • macro-algen

Sander heeft veel ervaring met:

 • Rapporteren & publiceren,
 • Grote / gecompliceerde datasets en data analyses
 • (Multi-variate) statistiek, statistische onderbouwing en toetsing
 • Gemeenschapsanalyses
 • Populatie ecologie
 • Niche identificatie

heeft daarnaast veelvuldig geparticipeerd in internationale netwerken,  presenteert frequent tijdens (internationale) congressen, symposia en workshops en is regelmatig betrokken bij onderwijs.

Zie Sander’s curriculum vitae voor enkele recente projecten en een overzicht van zijn wetenschappelijke publicaties en rapporten.

 

Contact gegevens:

Ecoauthor – Scientific Writing & Ecological Expertise

Leeuwerikhof 16

4451 CW, Heinkenszand

Of gebruik het contactformulier

Logo Ecoauthor

KvK nummer: 65611330

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Recent Posts

Ciliate communities on macrofauna: There is a world to discover.

First description of epizoic ciliates on Bathyporeia including undescribed species.

Hardly visible with the naked eye, flourishing communities of epibiont species are often present on macrofauna. Examining Bathyporeia (small crustaceans of few millimeters in size, abundantly present in marine and estuarine waters) from Dutch waters showed that peritrich ciliates were present on 44% of the over 3500 specimens investigated. Although known for a range of other species including crustaceans, peritrich ciliates on Bathyporeia, when present also often abundantly present, were not described in detail before. Only d’Udekem d’Acoz (2004) mentions the common presence of ramified colonies of peritrich ciliates on appendages of Bathyporeia in his paper on the genus.

We discovered several types including solitary and colony-forming specimens, of which the most common species appeared to be Zoothamnium nanum (an epibiont species known from other small crustaceans like Gamarus species). However, also a likely sofar undescribed species of the genus Epistylis appeared to be common, and another type of Zoothamnium (that might be an undescribed species) was observed.

Findings on infestation patterns for different Bathyporeia species for different waterbodies and years and possible implications for basibionts (hosts) and epibionts are presented and discussed in a paper published in Crustaceana: Wijnhoven et al. (2018). Taking into account the common presence and large abundances on a variety of macrofauna species, indicates that epizoic ciliates might play a more important role in ecosystem functioning than is now recognized and/or understood. There is still a whole world to discover!

Photographs of peritrich ciliates on Bathyporeia sp.; a) Typical colonies of peritrich ciliates (most likely Zoothamnium nanum) attached to a peduncle of an antenna from Bathyporeia pilosa (specimen stained with Rose Bengal and preserved in formaldehyde) (1000x magnification); b) Typical colonies of peritrich ciliates (most likely Zoothamnium nanum) in detail (on a specimen stained with Rose Bengal and preserved in formaldehyde) (4000x magnification); c) Individual and small colonies of alive Zoothamnium sp. on peduncles from antenna 2 of an alive specimen of Bathyporeia sarsi (1000x magnification); d) A singular alive specimen of Zoothamnium nanum on Bathyporeia sarsi (4000x magnification) with its cilia out; e) Singular alive peritrich ciliates on Bathyporeia pilosa (4000x magnification) showing a specimen without a spasmoneme (Epistylis sp.); f) Singular and couples of peritrich ciliates on Bathyporeia pilosa (4000x magnification) where the lower specimen belonging to the genus Zoothamnium lacks transverse folds (Zoothamnium sp.).

Wijnhoven, S., Zwiep, K.L., Hummel, H. (2018). First description of epizoic ciliates (Sessilida Stein, 1933) on Bathyporeia Lindström, 1855 (Peracarida, Amphipoda) and infestation patterns in brackish and marine waters. Crustaceana 91(2),133-152.

Other study cited:

d’Udekem d’Acoz, C. (2004). The genus Bathyporeia Lindström, 1855, in western Europe (Crustacea: Amphipoda: Pontoporeiidae). Zool. Verh. Leiden 348, 3-162.

 1. Overview alien species monitoring in the Western Scheldt Comments Off on Overview alien species monitoring in the Western Scheldt
 2. Living Planet Report – Salty and brackish nature in the Netherlands Comments Off on Living Planet Report – Salty and brackish nature in the Netherlands
 3. Benthic Indicator Species Index to evaluate quality status North Sea Comments Off on Benthic Indicator Species Index to evaluate quality status North Sea
 4. Myosotella denticulata not that rare in the Western Scheldt Comments Off on Myosotella denticulata not that rare in the Western Scheldt
 5. Celebrated the one-year anniversary of Ecoauthor Comments Off on Celebrated the one-year anniversary of Ecoauthor
 6. Ecoauthor participated in trinational workshop Doggerbank Comments Off on Ecoauthor participated in trinational workshop Doggerbank
 7. Attention for Ecoauthor work in Newsletter ‘Informatiehuis Marien’ Comments Off on Attention for Ecoauthor work in Newsletter ‘Informatiehuis Marien’
 8. Ecoauthor has signed Framework Agreement with Rijkswaterstaat Comments Off on Ecoauthor has signed Framework Agreement with Rijkswaterstaat
 9. Developing the Benthos Indicator for the Dutch North Sea Comments Off on Developing the Benthos Indicator for the Dutch North Sea