Ecologische expertise (NL)

Monitoring, evaluatie en ecologisch advies

Ecoauthor is de onderneming van Dr. S. Wijnhoven (Sander). Naast dat Ecoauthor u allerlei diensten kan aanbieden met betrekking tot het omzetten van uw onderzoeksresultaten, monitoring gegevens en andere interessante ecologische bevindingen in een wetenschappelijke publicatie (zie Engelstalige pagina’s), heeft Sander o.a. ook grote kennis over de ecologie van de Nederlandse estuariene en mariene wateren en het monitoren van de biodiversiteit en het ecologisch functioneren in het bijzonder, waarvoor u hem ook kunt consulteren.

Sander’s expertise betreft o.a.:

 • Ontwerp en evaluatie van monitoring programma’s en veld experimenten
 • Organisatie en uitvoer van monitoring projecten en veld inventarisaties
 • Ontwikkeling van milieu- en ecologische kwaliteitsindicatoren
 • Uitvoer van systeem evaluaties en bekken rapportages
 • Impact studies en evaluatie van management en maatregelen
 • Ecologie van exoten
 • Literatuur studies en risico-analyses
 • Historische en lange termijn ontwikkelingen en referentie beelden

met veel ervaring in relatie tot de:

 • Wateren van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta (o.a. Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen, Veerse Meer, Haringvliet – Hollands Diep – Biesbosch)
 • Noordzee en Voordelta
 • Nederlandse Grote rivieren en hun uiterwaarden (Rijn / Waal, Maas)

in het bijzonder met betrekking tot het:

 • macrobenthos

maar daarnaast ook veel gewerkt aan o.a.:

 • andere macrofauna groepen
 • vissen
 • kleine zoogdieren
 • macro-algen

Sander heeft veel ervaring met:

 • Rapporteren & publiceren,
 • Grote / gecompliceerde datasets en data analyses
 • (Multi-variate) statistiek, statistische onderbouwing en toetsing
 • Gemeenschapsanalyses
 • Populatie ecologie
 • Niche identificatie

heeft daarnaast veelvuldig geparticipeerd in internationale netwerken,  presenteert frequent tijdens (internationale) congressen, symposia en workshops en is regelmatig betrokken bij onderwijs.

Zie Sander’s curriculum vitae voor enkele recente projecten en een overzicht van zijn wetenschappelijke publicaties en rapporten.

 

Contact gegevens:

Ecoauthor – Scientific Writing & Ecological Expertise

Leeuwerikhof 16

4451 CW, Heinkenszand

Of gebruik het contactformulier

Logo Ecoauthor

KvK nummer: 65611330

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Recent Posts

Quality status benthic habitats Dutch North Sea

Example of H1110b – photo O.G. Bos.

The Ecoauthor report on the quality status and developments of benthic habitats and MSFD-areas of the Dutch North Sea is now available. The report presents the results of the application of the Benthic Indicator Species Index (BISI) on the 2015 monitoring data (considered the T0 as various measures of the Dutch Action plan Marine Strategy were just or still had to be implemented in 2015) and compares the quality status with the recent historic developments.

Some of the most important findings are:

– A stagnation and recent decline in the benthic habitat quality of offshore areas like the Frisian Front and Central Oystergrounds after years of improvement. This might be the result of a gradual movement of (seafloor disturbing) fisheries from the coastal zone to the offshore regions as suggested by results of specific BISI analyses (focussed on specific indicator species for seafloor disturbance) and the possible first improvements as observed in coastal areas.
– The permanent large impact of amongst others nutrients and pollutants (summarized as ecological disturbance) on benthic habitat quality, especially in the coastal zone, but also extending to further offshore areas like the Doggersbank. Although ecological disturbance is the most important pressure in the area of the Doggersbank, the observed decrease in benthic quality during the last two decades seems to be the result of increasing seafloor disturbance.

The study was commissioned by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) in consultation with the Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW), and executed in cooperation with Wageningen Marine Research (WMR).

The entire report can be downloaded from here (at the moment only in Dutch, but an English translation is foreseen).

Wijnhoven, S. (2018). T0 beoordeling kwaliteitstoestand NCP op basis van de Benthische Indicator Soorten Index (BISI). Toestand en ontwikkelingen van benthische habitats en KRM gebieden op de Noordzee in en voorafgaand aan 2015. Rapport Ecoauthor & Wageningen Marine Research. Ecoauthor Report Series 2018 – 01, Heinkenszand, the
Netherlands.

Annex 1 ‘KRM factsheet D6C3 Benthische habitats kwaliteit (BISI)‘ is available from here.

 1. Platform Marine Monitoring Comments Off on Platform Marine Monitoring
 2. Lecture on non-indigenous species in estuaries Comments Off on Lecture on non-indigenous species in estuaries
 3. Ciliate communities on macrofauna: There is a world to discover. Comments Off on Ciliate communities on macrofauna: There is a world to discover.
 4. Overview alien species monitoring in the Western Scheldt Comments Off on Overview alien species monitoring in the Western Scheldt
 5. Living Planet Report – Salty and brackish nature in the Netherlands Comments Off on Living Planet Report – Salty and brackish nature in the Netherlands
 6. Benthic Indicator Species Index to evaluate quality status North Sea Comments Off on Benthic Indicator Species Index to evaluate quality status North Sea
 7. Myosotella denticulata not that rare in the Western Scheldt Comments Off on Myosotella denticulata not that rare in the Western Scheldt
 8. Celebrated the one-year anniversary of Ecoauthor Comments Off on Celebrated the one-year anniversary of Ecoauthor
 9. Ecoauthor participated in trinational workshop Doggerbank Comments Off on Ecoauthor participated in trinational workshop Doggerbank